Sådan virker det

Sådan virker det

Beregningen af en hjemmesides CO2-udledning er utvivlsomt en udfordring, men ved hjælp af fem nøgleelementer, kan vi give et yderst kvalificeret estimat. Datacentre og servere er konstant under optimering, hvilket betyder at vores algoritme jævnligt revideres, når der kommer nye tal på området. Vi benytter den nyeste data og forskning på området.

Dataoverførsel i skyen

Når du tilgår en hjemmeside på internettet, er den energi der skal bruges på indlæsningen proportional med den mængde data der skal hentes fra serveren. Vi analyserer og fastsætter hjemmesidens dataoverførsel til brugeren, og sammenholder det med de data vi har på, hvor meget energi det kræver for serveren. Vi laver en mindre justering i beregningen, hvor vi tager hensyn til at der formodentligt er tilbagevendende besøgende på siden, som har noget af hjemmesiden gemt i cache, og derfor downloader mindre data.

Energiintensitet på internetbaseret data

Energien, der skal bruges til at flytte dataen, er central i beregningen, for det er produktionen af denne energi, der giver udledningen af CO2. Der bruges strøm hovedsagligt tre steder i processen. I datacentret hvor hjemmesiden er hosted, I teleselskaberne og internetudbyderenes leverance af datoen, og i brugerens device. Da denne variable er meget svær at fastsætte, bruger vi et gennemsnit fra rapporten Global Electricity Usage of Communication Technology: Trends to 2030 af Anders Andrae og Tomas Edler. Vi benytter rapporten How to stop data centres gobbling up the world’s electricity til at fastsætte den mængde energi, der skal til at sende 1 gigabyte data fra serveren til den besøgende. Dette tal fastsætter vi til 1,8 kWh/Gb

Energikilde brugt af datacentret

For at fastsætte energikilden antager vi, at alle hjemmesider og webshops benytter standart elektricitet til telekommunikationsnetværket og slutbrugeren, da vi ikke ikke kan bestemme dette. For energianvendelse i datacentre tjekker vi databasen Green Web Foundation (GWF) for at se, om datacentret bruger grøn energi. I så fald reducerer vi CO2-udledninge, der tilskrives den del af energien i overensstemmelse hermed. Vi estimerer den andel af energien, der er brugt i datacentrene, til at være ca. 10% ved at sammenligne den globale energianvendelse af datacentre, der er angivet i Nature-artiklen, med den samlede IKT-energiforbrug (ekskl. Fremstilling) i Andrae og Edler-rapporten. Naturligvis er GWF-databasen ikke 100% perfekt og inkluderer også datacentre, der køber standardnetelektricitet, men opvejer deres emissioner.

CO2-udledning fra elektricitetsproduktion

CO2-udledningen ved strømproduktion er baseret på det internationale gennemsnit som rapporteret af Det Internationale Energiagentur (475 gram CO2 pr. KWh), og vedvarende energi er baseret på data for vindenergi fra Ecotricity (33,4 gram CO2 pr. KWh).

Hjemmesidens trafik

Når vi samler alle disse oplysninger, får vi et kvalificeret estimat på CO2-udledningen, der er forbundet med en gennemsnitlig bruger, der besøger en given hjemmeside. Vi antager at der i gennemsnit er tre sidevisninger pr. hjemmesidebesøg.

– Det er gratis og uforpligtende