Hvorfor CO2 neutralisere?

Hvorfor en CO2-neutral hjemmeside?

Den grønne omstilling og håndteringen heraf i virksomhedsregi vægtes stadig højere blandt forbrugere. Det stiller strenge forventniger til virksomheders produktion og distribution, men giver samtidig en unik eksponeringsmulighed, hvis virksomheder formår at lykkedes med den grønne omstilling.

CO2 Web Balance er en lille men ikke ubetydelig andel i virksomheders grønne omstillingsproces. Vi tilbyder vha. avancerede algoritmer og veldokumenteret datagrundlag at estimere og CO2-neutralisere din virksomheds CO2-print, som genereres af hjemmesidens ellers webshoppens eksistens.

Set i det store perspektiv eksisterer der formentlig større udledningskilder i din virksomhed, men CO2-neutralisering af din hjemmeside eller webshop er den ultimativt billigste og letteste måde at engagere dig i den grønne omstilling. Produktion og distribution kan være omkostnigstunge og ufleksible at omlægge til mere klimavenlige processer, hvorimod CO2-neutrlisering af din hjemmeside er et spørgsmål om få klik. Samtidig giver en CO2-neutral hjemmeside anledning til enorm eksponering, idet alle der besøger din hjemmeside, vil blive informeret om at de surfer grønt på nettet. Med andre ord er vores tiltag nemt og billigt at implementere, giver stor grøn eksponering og er derfor et af de letteste første skridt at tage mod en grønnere fremtid som dine forbrugere vil elske.

Vi er ganske bevidste om, at det ikke er alt CO2 udslip, der kan ‘fjernes’. Internettet er et meget fint eksempel på dette. Et sted vi alle benytter os af op til flere gange om dagen – ikke blot i få minutter, men endda hele timer. Faktisk viser det sig, at internettet udleder lige så meget CO2 som hele verdens flytrafik tilsammen. Og udviklingen risikerer at stige voldsomt, i takt med at milliarder af mennesker og devices kommer online.

Efter længere tids søgen efter og arbejde på at finde og udvikle den ideelle algoritme, lykkedes det endelig at udarbejde en ‘beregner’, der kunne estimere enhver hjemmesides CO2 aftryk med en nøjagtighed så høj, at den matchede selv vores egne ambitioner for projektet.

Med analyseværktøjet på plads begyndte vi at kigge i retning af hvilke CO2 reducerende projekter, vi ønskede at deltage i. Her havde vi på forhånd udset os en række kriterier, som skulle være opfyldt på forhånd, før projektet overhovedet kunne komme på tale og blive aktuelt.

– Det er gratis og uforpligtende