Genbrug af plastisk i Rumænien

Genbrug af plastisk i Rumænien

Genbrug af plastisk i Rumænien 940 495 Co2webbalance

Projektet er udviklet af GreenTech som er en af ​​de største PET-plastgenbrugere i Europa og en vigtig producent af genanvendte flager, genanvendt PET-rem og genanvendt PET-granulat. PET er en forkortelse for Polyetylentereftalat og er et plast som blandt andet bruges til at producere sodavandsflasker. Projektet inkluderer foruden reduktion af CO2-emissioner også PET-genbrug og produktion af bæredygtige produkter hos GreenFiber, der producerer PET-fibre som genanvendelsesprodukt.

GreenFiber er den eneste producent af syntetisk fiber i Rumænien og den største europæiske producent af polyester syntetisk fiber fremstillet af 100% genanvendte PET-flager. GreenFiber tilbyder polyesterfibre i høj kvalitet ved hjælp af den nyeste teknologi, hvor produkterne bruges af aktører i bilindustrien, medicinalindustrien mm.

De samlede reduktioner af drivhusgasemissioner i den 10-årige periode hvor projektet skal køre anslås til 453.800 ton CO2. Den estimerede årlige gennemsnitlige reduktion af drivhusgasemissioner er 45.380 t CO2 / år.

Som i naturlige økosystemer giver vi affald nyt liv gennem genbrug, hvilket skaber værdi for naturen og økonomien og vigtigst af alt for samfundet.

Projektets virkninger og fordele

Dette projekt er i tråd med specifikke FN-krav, fordi det bidrager til lokal miljømæssig bæredygtighed, da genanvendelse i stedet for at brug af jordens ressourcer reducerer det samlede energiforbrug, CO2-emissioner og miljøbelastning forårsaget af udvinding af naturressourcer. Samtidig reducerer genbrug af PET-affald mængden af ​​affald, der skal bortskaffes på lossepladsen.

Hvad gør projektet specielt?

Bortset fra de økonomiske fordele ved at reducere forurening med hensyn til CO2-emissioner og plastaffald, har projektet andre vigtige økonomiske og sociale fordele:

  • Projektet har en velafprøvet, retfærdig og pålidelig produktionsproces og en avanceret teknologi. De innovative kvalitetsprodukter laves fra affald af genanvendte PET-flager, PET-rem eller polyesterstapelfibre.
  • Jobskabelse og forbedrede arbejdsforhold, hvor projektet er placeret (Buzau, Iasi, Urziceni, Frasinu i Rumænien): GreenTech og GreenFiber har 1142 ansatte, der er den største arbejdsgiver i Buzau by og tilbyder beskæftigelse til mange mennesker, der kommer fra dårligt stillede baggrunde.
  • Ligestillingsstrategi, hvor kvinder forfremmes i lederposition, herunder topledelse.
  • Udvikling af lokal teknologisk kapacitet. Arbejdskraften og den tekniske vedligeholdelse leveres inden for landet.
  • Bidrager til den lokale og sociale samfundsudvikling: Green Group fremmer træningskurser om miljø og genbrug i skolerne i regionen og deler sin ekspertise med den lokale kommune Buzau og andre lokale kommuner for at skabe cirkulære byer (Circular Economy-partnerskaber)
  • Det bidrager i vid udstrækning til de lokale kommuners fonde til socialforsikring, såsom sundheds- og pensionskasser, og til udvikling af lokale og sociale samfund.